Wiki Điểm Lưu Trữ Liminal Việt Nam

  ĐIỂM LƯU TRỮ LIMINAL

Chào mừng tới Điểm Lưu Trữ Liminal Việt Nam, hệ dữ liệu chi nhánh của những địa điểm kì lạ và quái dị, thứ xóa mờ ranh giới giữa hiện thực và hư cấu. Các Lưu Trữ Viên với linh hồn dũng cảm đã khai phá vào nơi hư vô, đánh cược mạng sống, hay thậm chí còn đánh cược thứ tồi tệ hơn cả cái chết, để nghiên cứu về giao tính, quan sát cách không gian giao tại hoạt động và thu thập dữ liệu cho Cơ Sở.

Nguy hiểm gắn liền cùng mỗi chuyến du hành, chung với hư ảo và khai phá. Nghiên cứu Dữ Liệu, biết về hư vô, tự khai phá nó.


Tin Báo

Tác Phẩm Nổi Bật


Nội Dung Đáng Lưu Tâm

Đây là những tác phẩm có lượt đánh giá ít


liminal-logo.png

2022 - Liminal Archives


Theme Liminal Database của Liminal Archives Việt Nam được tạo bởi Vizlox. Logo Liminal Archives được tạo bởi Atom_Rutherford. Được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International